Detalj av Välkommen i PartilleVälkomen

 

Utsmyckning "Välkommen till Partille" sätts på plats

Konststråket - tre punkt skulpturer. Här sätts en av tre utsmyckningar på plats på taket vid Nya Kulturhuset i Partille, 2007.

Se detalj av en spiral

 HEM
| HOME | CV