Befruktningen i VänersborgBefruktningen i Vänersborg

 

Befruktningen

I utställningen Jordstationer som pågick under juli-december 2003, ville jag signalera ut i rymden att det finns liv på jorden. Jag valde att göra en kvinna som var 100x80 meter och uppbyggd av 150 vita plastbojor med ett rosa sköte, med titeln Befruktningen.
 

Befruktning

 
Jag ville ge alla möjligheten att minnas sitt eget, genom att simma ut med en flytspermie och fästa den i kvinnans sköte. När någon simmade ut var processen i projektet i sin kärna (en spermie i plast kunde man köpa för självkostnads pris i caféet på stranden).


Vill du veta mer om projektet titta på www.detgodarummet.nu

 
Detalj av skötet

 


HEM
| HOME | CV