Åsa Herrgård
WORKS VIDEOCVCONTACT
Landart - Tankeupptagning

INSTALLATION Tankeupptagning

En installation i skogen i Skottvång efter Sörmlandsleden, 1993.     
Utdrag ur text av Lena Holger;
 
Tidigt på våren eller sent på hösten , när träden savar, tål vidjorna att formas efter skulptörens önskningar. Arbetssätet har hon använt i flera skulpturer och utsmyckningar under de åren 1993-97.
Utefter Sörmlandsleden gjordes en skulptursatsning med sex skulptörer vid Skottvång 1993 och Åsa Herrgårds arbete utgörs av två skulpturinstallationer. Den ena kallad, Rekonstruktion, består av granitblock och vidjor och andra av luftiga, svävand kroppar i hennes speciella egenkonstruktion av vidje märgel mellan och omkring granstammarna kallad Tankeupptagningar.
Denna installation är utförd på en kolbotten från en utbrunnen mila, fylld av tankar och minnen. Och hon har valt ut platsen med omsorg.
Vidjekropparna har former av genombrutna ormar, diskuterande väsen, resta fallosar eller fastfrusna vridna rörelser. De är som spröt för förvaring av insamlade tankar från platser, från dem som kommer förbi eller från den diskussion som ännu inte kommit till stånd. De är oförargliga, Men i minnet märkligt efterhängsna.
Den fråga kan ställas till alla Åsa Herrgårds skulpturer, för de är inte ensidiga, inte med bara ett budskap, utan som en bra historia. De har en lång rad av undertexter, och alltid på temat livet och döden.
Foto: Göran Gustafsson
 
WORKS VIDEOCVCONTACT