Åsa Herrgård
WORKS VIDEOCVCONTACT
Connection

SKULPTUR Connection

"Styrkan och skörheten i naturmaterial av lövträd är en av skulptören Åsa Herrgårds signaturer. Hon arbetar gärna med böjda vidjor av till exempel al, eukalyptus eller bambu. Var hon än befinner sig i världen, hemma i Sverige, i USA eller i Kina, letar hon upp det trädslag som passar hennes uttryck. Hon ser en möjlighet i varje hörn av världen.
Hennes kreativitet har inga gränser. Hon konstruerar och skapar stillsamma kommentarer utan besvärande pekpinnar. Hon vrider och böjer, splittrar upp, skalar av och binder ihop. Varje knut bär på en tanke. Lätta, stora, ljusfyllda och gärna hängande objekt.
De kräver utrymme både fysiskt och tankemässigt. Det allseende röda ögat i Transmit blickar till exempel ut över installationen Let´s share the rice om att vi skulle kunna dela på riset, dela på både vår börda och jordens, både på dem och våra tillgångar."

Lena Holger
Translation to English by William Jewson
"As a sculptor, Åsa Herrgård makes unique use of the natural materials offered by many different types of deciduous trees and plants. For example, she has worked with bent osiers, with alder, eucalyptus and bamboo. Wherever she happens to find herself in the world - at home in Sweden, across the oceans in the USA or in China, she searches for species of trees that will give expression to her ideas. She sees opportunities in every corner of the globe. Her creativity knows no boundaries. She constructs and creates unassuming commentaries free from hectoring associations. She twists and bends, splits, peels and ties together. Every knot carries its own thought. Large, physically light objects filled with light and often hanging in the air. They need space both physically and mentally. For example, the red, all-seeing eye of Transmit gazes out over the installation entitled Let's share the rice - proposing that we should share the rice, share our burdens and those of the world; and share our assets."

Lena Holger

Transmit
SKULPTUR Transmit
Utställda på Uddevalla konsthall, Bohusläns museum 29 jan-29 mars 2005.

Material: Bambu och palmsnöre // Technic: Bamboo

Återfödelsen
SKULPTUR Återfödelsen
Återfödelsen Återfödelsen
 

Utställning i Kunming, Kina

Connection, Transmit samt Lets share the rice
> se delar ur katalogen från utställningen Connection på Bohusläns museum.
> se arbetsresa till Kunming.
 
WORKS VIDEOCVCONTACT