Åsa Herrgård
WORKS VIDEOCVCONTACT
Evolution - Sundsvall

OFFENTLIG GESTALTNING Evolution

Vid Mittenhöskolan i Sundsvall 1995-97.
Beställare: Statens Konstråd.

Evolution - Sundsvall
Material: Brons och sten.
Foto: Göran Gustafsson
 
Speakers corner
OFFENTLIG GESTALTNING Speakers corner
Speakers corner på Hässleholms torg.
Material: Brons och sten
 
WORKS VIDEOCVCONTACT