Aktuellt Arbete

Click image for fullscreen

Skogens Stämmor - Bohusläns Museum

Skogen som rum för reflektion och utforskande samt en känsla av närhet och tillhörighet till naturen är några saker som förenar konstnärerna i utställningen Skogens stämmor. Skogen är i det närmaste ett oändligt rum som inrymmer en mängd olika livsformer inklusive oss själva. Genom årtusenden har skogen och människan varit förbundna med varandra och det blir alltmer uppenbart att vi nu måste hitta en balans i hur vi nyttjar den, innan det är för sent.

                           

Text av Agneta von Zeipel

BOHUSLÄNS MUSEUM
BOHUSLÄNS MUSEUM (3)
BOHUSLÄNS MUSEUM (1)
BOHUSLÄNS MUSEUM (2)
BOHUSLÄNS MUSEUM (4)
BOHUSLÄNS MUSEUM (5)
BOHUSLÄNS MUSEUM (6)
BOHUSLÄNS MUSEUM (7)
BOHUSLÄNS MUSEUM (8)
BOHUSLÄNS MUSEUM (9)
Tosterö (18)
Tosterö (19)
Tosterö (20)
Tosterö (21)
Tosterö (22)
Tosterö (23)
Tosterö (24)
Tosterö (25)
Tosterö (26)
Tosterö (27)
Tosterö (28)
Tosterö (29)
Tosterö (30)

Click image for fullscreen

Skogens Stämmor

Vi människor söker ofta former i naturen som liknar något vi känner igen. För mig var bäverns gnagande på träden och de formationer som då uppstår början på mitt arbete som pågått i snart ett år.

Bävern är viktig för den biologiska mångfalden i ekosystemet. Fällda träd ger livsmiljö för svampar,  insekter och kan även leda till nya våtmarker.

Tosterö
Tosterö (1)
Tosterö (2)
Tosterö (3)
Tosterö (4)
Tosterö (5)
Tosterö (6)
Tosterö (7)
Tosterö (8)
Tosterö (9)
Tosterö (10)
Tosterö (12)
Tosterö2
Tosterö (14)
Tosterö (15)
Tosterö (2)2
Tosterö (38)

Click image for fullscreen

I skogen fann jag döda almar som drabbats av almsjukan orsakad av en svamp. Almsplintborren överför svampsporer från sjuka till friska almar. Denna lilla skalbagge är 3–6 mm lång och lägger äggen under barken på svampangripna almar. 

Almspintborrens larver gnager gångar under barken. Gångarna bildar mönster som jag, konstnärligt, med grafisk teknik tryckt på papper. 

Björkved
Björkved (1)
Björkved (2)
Björkved (3)
Björkved (4)
Björkved (5)
Björkved (6)
Björkved (7)
Björkved (8)
Björkved (9)
Björkved (10)
Björkved (11)

Click image for fullscreen

Björkved

Björkved, torr ved viktigt för att få maximal värme i en eld. Näver är som guld, de kan få en brasa att börja brinna fast veden inte är helt torr. Jag använder björkved varje dag för att få mitt hus varmt, en vinter växte det fram en serie skulpturer som skapade relationer sinsemellan små mänskliga historier och landskap.